[FrontPage] [TitleIndex] [WordIndex

This is a read-only archived version of wiki.centos.org

[INFO]

Vad är CentOS Linux?
CentOS Linux är en gemenskap-supporterad distribution härledd från Red Hat Enterprise Linux (RHEL) källkod försedd helt fri av Red Hat till allmänheten. CentOS Linux strävar efter att vara funktionellt-kompatibel med RHEL. The CentOS-projekt enbart ändrar i paketen för att ta bort leverantörens skyddade varumärkeselement. CentOS Linux är kostnadsfri och fri att omdistribuera. Varje CentOS-version underhålls upp till 10 år (där man menar säkerhetsuppdateringar -- Red Hats varaktighet av supportintervallet har varierat över tiden med respekt till publicerade källkoden). En ny CentOS-version är utgiven ungefär vartannat år och varje CentOS-version är periodiskt uppdaterad (ung. varje halvår) för att understötta nyare hårdvaran. Detta leder till en Linuxmiljö, som är säker, med lågt underhåll, pålitlig, förutsägbar och reproducerbar.

Hitta hur CentOS ser ut !

Ladda ner
Ladda ner CD- och DVD-avbildningar eller individuella RPM-paket.
Senaste stabila utgåvor är 8 (1905), 7 (1908) och 6.10.

Sök
Hitta information om CentOS med hjälp av nyckelord på wiki, webbplatsen, användarsändlistorna och forum.

Läsa
Bläddra vår växande urval av manualer, FAQ, Tips-and-tricks och Howto guider.

Gå med
Gå med i CentOS-gemenskap och hjälp oss att hjälpa dig.

Särskilda intressegrupper (SIGs)
Vill man fokusera på ett större område inom CentOS? Gå med eller skapa en Särskild intressegrupp (SIG).

Främja
Hjälp oss att sprida kunskap om CentOS och Enterprise Linux.

Donera
Förse oss med medel vi behöver för att driva detta fri projekt.

Om projektet
Läs mer om CentOS-projektet.

Denna wiki i Franska | Tyska | Koreanska | Ryska | Serbiska | Spanska | Svenska | Simplifierad kinesiska (简体中文) | Traditionell kinesiska (繁體中文)


2023-09-11 07:23