[FrontPage] [TitleIndex] [WordIndex

This is a read-only archived version of wiki.centos.org

Помоћ / Документација

Постоје нека места на Вашем "host"-у, на овом викију и на мрежи, на којима бисте прво требали да потражите помоћ у вези"CentOS"-а.

1. Питајте Вашу локалну инсталацију "CentOS"-а

"CentOS" има пуно паковање man и info страна. pinfo читач документације је доступан и може бити инсталиран yum-ом. Сваки пакет такође може имати додатну документацију, што по потреби треба размотрити. Можете видети коју документацију пакет има на Вашој инсталацији покретањем: {{{rpm -qd (packagename) }}} Уколико је примећен раскорак између документације и конкретне функције, знајте да је у питању "bug" који је потребно пријавити "CentOS" систему за праћење "bug"-ова или систему за праћење вишег нивоа. Слично томе, али можда мање очигледно, је то да "CentOS" пројекат једноставно поново изграђује изворе чим постану слободни и доступни са својих виших нивоа, успоставља различите приступе (мимо "Red Hat" мреже) ради прибављања ажурирања од "CentOS" "mirror" мреже, уклањајући робне марке и томе слично. Пројекат не стреми проширењу своје основне архиве, ни ажурирања, нити исправљању "bug"-ова ван граница издања са вишег нивоа у изворном облику.

Притом, можете видети који су додатни пакети доступни помоћу yum алатке за управљање пакетима. Погледајте њену man страну за више детаља.

2. Документација на овом Викију

Овај вики ће расти, па ако одлучите да му се касније вратите, вероватно ћете желети да баците поглед на листу промена, како бисте видели шта је додато или измењено од Ваше последње посете.

3. Manuals and other Documentation

The Documentation section is your starting point to the official CentOS documentation.

4. The Official CentOS Homepage

The CentOS homepage has a lot of information on many CentOS related aspects.

5. The Mailing Lists

The CentOS Project runs several mailing lists on which you can ask your questions or help other people with the questions they have. All the CentOS developers as well as many long time Linux and CentOS users are on the lists.

6. The Fora

The CentOS Fora give you a place to ask questions about CentOS. Many highly knowledgeable CentOS community members help other users. Please choose a topic that is appropriate for your question. Please read the FAQ & Readme First.

7. IRC

For help in real time, #centos on irc.freenode.net is another valuable source of information about CentOS issues. Please read the CentOS IRC Guidelines first.

8. The CentOS developers' blog aggregator

CentOS developers are interesting people, and their individual blogs are collected into a feed at Planet CentOS.

No, we're not running a CentOS version of Google. But Google (and other search engines) know very much about CentOS already, if you ask them correctly. However almost everybody expects that you searched on Google for the problem you had before asking on the mailing list or in #centos. Sure, you will get help. But you will get much smarter help if you ask smart questions


2023-09-11 07:23