[FrontPage] [TitleIndex] [WordIndex

This is a read-only archived version of wiki.centos.org

CentOS 6.5 Release Notes

Last updated: December 3, 2013

1. Vertalingen

Vertalingen van deze release notes zijn beschikbaar in de volgende talen:

2. Introduction

Welkom bij de CentOS 6.5 release. CentOS is een Enterprise-klasse Linux-distributie die gebaseerd is op de broncode welke vrij beschikbaar is gesteld aan het publiek door onze Upstream OS Provider (UOP)1.

CentOS conformeert zich volledig aan het distributie-beleid van de upstream leverancier en heeft tot doel om 100% compatible te zijn (CentOS verandert voornamelijk pakketten om logo's en merken van de upstream leverancier te verwijderen).

We hebben besloten om niet de UOP's gebruik van de Installatie Codes te volgen. Alle "kanalen" zijn beschikbaar voor de systeembeheerder tijdens installatie.

Net zoals bij onze upstream provider is er geen ondersteuning tot het 'upgraden' van een installatie vanaf een voorgaande major CentOS release (CentOS 5) tot de laatste huidige versie. Deze limitatie komt voort door de upstream provider en niet door CentOS zelf. We willen avontuurlijke gebruikers die willen experimenteren met deze upgrades er aan herinneren om eerst een backup te maken en te testen. Mocht u toch een upgrade willen uitvoeren ondanks deze waarschuwing door bijvoorbeeld gebruik te maken van de niet ge-ondersteunde upgradeany optie tijdens de installatie commandline, dan dient u eerst handmatig de huidige centos-release package te downloaden en een rpm -e --nodeps uit te voeren om het huidige centos-release pakket te verwijderen. Daarna kun u handmatig het nieuwe CentOS 6 centos-release pakket installeren, voordat u yum gebruikt om te upgraden.

De continuous release ( CR ) repository maakt pakketten beschikbaar die zullen verschijnen in de volgende release van CentOS op basis van tests en hotfixes alvorens ze officieel gereleased worden.

Lees eerst de volgende secties alvorens u gaat installeren of een bug wilt rapporteren.

3. Installatie Media and sha1sum

sha1sum i386:

  67ea68068ae53d1f23431072ec0288b3e1abfe4d CentOS-6.5-i386-bin-DVD1.iso
  70fe3b01ce8133fa7e6e7dbfcb9f1acdb1e9981f CentOS-6.5-i386-bin-DVD2.iso
  3cf41ef12362ad363ff0650c703d3d045bcbfa7a CentOS-6.5-i386-LiveCD.iso
  73d6444e2576e1169035d2444f872ff622ed85b6 CentOS-6.5-i386-LiveDVD.iso
  4f900bba81d0e3c5cc5354a94984ed2fa03d4061 CentOS-6.5-i386-minimal.iso
  e2e637dfbb08c04a478362733ee906ba9485771d CentOS-6.5-i386-netinstall.iso

sha1sum x86_64:

  32c7695b97f7dcd1f59a77a71f64f2957dddf738 CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1.iso
  25e5de362ba6c75d793dbeb060b27ba1865cb5df CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD2.iso
  690ccc84926a46152543a3cad57d983c9004638d CentOS-6.5-x86_64-LiveCD.iso
  3ac5eb9a6dcbf5f2b4cfd2432cccd84cd722840d CentOS-6.5-x86_64-LiveDVD.iso
  f21a71e8e31df73297bdd1ccd4a64a36831284bd CentOS-6.5-x86_64-minimal.iso
  3a9662cb65f9d59677d76acfdb73289da43b4599 CentOS-6.5-x86_64-netinstall.iso

4. Belangrijke Veranderingen

5. Afgeschafte Veranderingen

6. Bekende problemen

 • at-spi
 • gtk2-engines
 • libcanberra
 • libgail-gnome
 • libwmf

7. Opgeloste problemen

8. Pakketten en Applicaties

8.1. Pakketten die aangepast zijn door CentOS

 • abrt
 • anaconda
 • dhcp
 • esc
 • fake-provides
 • firefox
 • gnome-applets
 • gnome-desktop
 • httpd
 • initscripts
 • kabi-whitelists
 • kabi-yum-plugins
 • kde-settings
 • kernel
 • libreport
 • librsvg2
 • luci
 • ntp
 • openssl-0.9.8e
 • pcs
 • plymouth
 • qemu-kvm
 • redhat-bookmarks
 • redhat-indexhtml
 • redhat-logos
 • redhat-lsb
 • report
 • sos
 • system-config-date
 • thunderbird
 • virt-p2v
 • xorg-x11-server
 • xulrunner
 • yum

8.2. Pakketten die verwijderd zijn door CentOS en die wel door de UOP geleverd worden

 • cc-eal4-config
 • libehca
 • libservicelog
 • lsvpd
 • libvpd
 • openssl-ibmca
 • powerpc-utils
 • ppc64-diag
 • ppc64-utils
 • python-rhsm
 • Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes*
 • redhat-indexhtml
 • redhat-release-*
 • redhat-release-notes*
 • rhn-client-tools
 • rhnlib
 • rhn-setup
 • rhn-setup-gnome
 • rhnsdlibica
 • servicelog
 • s390utils
 • subscription-manager
 • subscription-manager-migration-data
 • yaboot
 • yum-rhn-plugin

8.3. Pakketten die door CentOS zijn toegevoegd en die niet door de UOP geleverd worden

 • centos-indexhtml
 • centos-release
 • centos-release-cr

8.4. Pakketten uitgebracht als 6.4 updates met oudere versies op de 6.5 installatie media

 • firefox
 • thunderbird
 • wpa_supplicant
 • xulrunner

9. Bronnen

Alle CentOS bronnen worden nu gehost vanaf vault.centos.org:

10. Hoe te helpen en hoe hulp te krijgen

Als CentOS gebruiker zijn er verschillende manieren om te helpen binnen de CentOS gemeenschap. Kijk verder op onze Contribute pagina voor meer informatie om betrokken te raken.

10.1. Speciale Interesse Groepen

CentOS bestaat uit een aantal Speciale Interesse Groepen (SIGs) die mensen met een gezamenlijke interesse bijeenbrengen. De volgende SIGs bestaan reeds:

Wij moedigen mensen aan lid te worden van deze SIGs of een nieuwe SIG te beginnen, bijvoorbeeld:

10.2. Mailinglijsten en fora

Een andere manier waarop u anderen kunt helpen in de gemeenschap is door aktief te helpen en problemen op te lossen die gebruikers tegenkomen op de mailinglijsten en het forum.

10.3. Wiki en Website

U kunt zelfs als onervaren gebruiker CentOS helpen. We willen graag weten tegen welke problemen u aanloopt, welke problemen u had met het vinden van specifieke informatie, hoe de documentatie verbeterd kan worden zodat het beter toegankelijker wordt. Dergelijke feedback is net zo waardevol voor anderen als het voor u zou zijn geweest, dus uw hulp is nodig om CentOS te verbeteren.

Als u wilt helpen met het verbeteren van onze documenatie en wiki, dan kunt u zichzelf registreren op de wiki of lid worden van de centos-docs mailinglijst.

11. Meer informatie

De volgende websites bieden een grote hoeveelheid informatie die u kan helpen met het gebruik van uw CentOS systemen:

12. Dankwoorden

We willen graag iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het maken van dit produkt.

Copyright (C) 2013 The CentOS Project2023-09-11 07:22